Skip to EDITOR
×

Zgodne z MathML oraz LaTeX


Integrate WIRIS EDITOR with your favorite development framework

See all Solutions

WIRIS EDITOR jest edytorem formuł (nazywany także edytorem równań) napisanym wyłącznie w języku HTML4 oraz JavaScript, dzięki czemu jest zgodny z urządzeniami mobilnymi. Zgodny z produktami napisanymi w HTML5.

canvas
moodle
sakai
schoology
wordpress
oxygen
ckeditor
tinymce
froala
chemistry
arabic
publisher