Skip to MathType
×

 

Escriu i dibuixa notació matemàtica amb l'editor d'equacions popular

 

MathType for Desktop
MathType Desktop

MathType és un potent editor d'equacions per a Windows i Macintosh que permet crear notacions matemàtiques en processadors de textos, presentacions i moltes de les vostres aplicacions preferides.

Personalitzi la seva barra d'eines amb expressions matemàtiques que fa servir amb més freqüència. Accelera la creació de documents.

Fàcil numeració de les seves equacions en els seus documents de Word.

Try it for free for 30 days. If you like it, you can purchase a subscription to use MathType on your computer for one year.

Prova gratuïta

Escriu!

Google Docs MathType per Google  

Add-on per a Google Docs que permet integrar fàcilment notació matemàtica en un document de Google. Ara és possible escriure a mà les equacions matemàtiques en el seu Chromebook.

Activar
iPad MathType Add-in per Office  

Add-in per a MS Office online. Integri el popular editor d'equacions en Word Online (Office 365). L'escriptura matemàtica per a Office en Mac o una interfície d'usuari actualitzada són algunes de les diferències amb la versió d'escriptori.

Activar

MathType Apps for Academic institutions

MathType Integrations for Developers

TinyMCE
CKEditor
Froala
oXygen XML Editor
WordPress
Arabic
Publisher APP Dev

Integri MathType amb el seu framework de desenvolupament favorit

Veure totes les integracions